SKATTEREGLER FOR ARBEJDSTØJ

Beskatning af arbejdstøj er betinget af, hvorvidt arbejdsgiveren stiller arbejdstøj eller almindeligt tøj til disposition eller om arbejdsgiveren betaler tilskud eller godtgørelse til en uniform. Her gælder skattereglerne for arbejdstøj at stiller arbejdsgiver egentligt arbejdstøj, fri uniform, fodtøj eller lignede til rådighed er de ansatte ikke skattepligtige og arbejdsgiver skal ikke indberette noget herom til SKAT. Dette er naturligvis forudsat at erhvervsbeklædningen er passende for det pågældende arbejde.

Udbetaler arbejdsgiver derimod tilskud til arbejdstøj, uniform eller lignende skal de ansatte tilbageholde A-skat og bidrag af godtgørelsen. Er du i tvivl om, hvorvidt du kan trække arbejdstøj fra i SKAT, kan du altid kontakte Aarhus Firmatøj for vejledning.

ARBEJDSTØJ OG UNIFORM MED SYNLIGT FIRMALOGO

Ved arbejdstøj og uniformer, der tydeligt fremstår som firmabeklædning med synligt firmalogo og/eller firmanavn, har firmaer ikke indberetningspligt og de ansatte skal kun betale SKAT af tøjets værdi, hvis det i kombination med andre personalegoder overstiger et beløb på kr. 6.200 årligt.

Det gælder alt lige fra kedeldragter, arbejdsbukser og arbejdstrøjer til habitter, skjorter og T-shirts med logo eller firmanavn, som de ansatte skal bære, når de repræsenterer firmaet. Det er derfor en forudsætning for skattefriheden, at arbejdstøjet har synligt navn eller logo samt at de ansatte ikke har lov at bruge tøjet uden for arbejdstiden. Overholdes disse betingelser er der ikke grundlag for at beskatte de ansatte af tøjets værdi.

KAN DER FRATRÆKKES MOMS AF ARBEJDSTØJ?

Der kan fratrækkes moms af de ansattes arbejdstøj, hvis arbejdsgiveren enten ejer eller afholder udgiften til køb af arbejdstøjet. Det betyder at der kan opnås momsfradrag ved arbejdstøj, uniformer og lignende, hvis det tilhører firmaet og bruges af de ansatte i arbejdstiden. Dette gælder også for arbejdstøj med logo, herunder civilbeklædning såsom bukser, skjorter, slips, T-shirts mv. Her er det igen en forudsætning at arbejdstøjet har synligt logo eller firmanavn. Hvis firmaet køber arbejdstøj, som foræres til de ansatte, kan der ikke fratrækkes moms også selvom at arbejdstøjet opfylder betingelserne.

SKATTEREGLER FOR SPORTSBEKLÆDNING

Stiller firmaet sportstøj til rådighed for sine ansatte, kan de fratrække momsen, hvis altså de ansatte er forpligtede til at levere tøjet tilbage, når de ikke længere er ansat i firmaet. Det er derfor meget normalt at firmaer har momsfradrag for udgifter til sportsbeklædning, som udleveres til låns for de ansatte.